Zawieszamy wydawanie czasopism PDF Drukuj Email

Niestety sytuacja na rynku wydawniczym zmusiła nas do podjęcia decyzji o zawieszeniu wydawania czasopism regionalnych "Naszej Baby Jagi" i "Dedala". Dziękujemy wszystkim osobom i podmiotom, które pomagały nam w pracach redakcyjnych i wydawniczych przez te wszystkie lata. Mamy nadzieję, że wydane numery obu czasopism będą jeszcze przez długi czas służyć wszystkim czytelnikom, a zwłaszcza miłośnikom kultury regionalnej.

Strony internetowe czasopism są dostępne pod adresami:

www.mediateka.com.pl/babajaga

www.mediateka.com.pl/dedal

 
© Mediateka 2002-2008        www.mediateka.com.pl