Wizytówki CD

Wizytówka CD to nowość na polskim rynku. Kształtem przypomina ona tradycyjną wizytówkę, zawiera jednak zapisaną cyfrowo prezentację multimedialną z wykorzystaniem dźwięku, filmu, zdjęć i animacji. 

Dzięki specjalistycznej obróbce otrzymano płytę CD wielkości karty kredytowej, którą można odtworzyć w standardowych komputerach PC z czytnikami CD-ROM. 

Wizytówka CD już od pierwszego spojrzenia wzbudza zainteresowanie i sprawia, że każdy kto ją otrzyma zapozna się z jej zawartością.

Możliwość umieszczenia dużej ilości danych – do 20 MB – sprawia, że może już wkrótce wizytówka CD zastąpi nie tylko tradycyjne karty wizytowe, ale także wszelkie drukowane materiały reklamowe, jak foldery, oferty, cenniki itp. 

Oprócz przedstawienia podstawowych informacji o firmie i jej ofercie, wizytówka CD zapewnia połączenie z Państwa internetowym adresem oraz umożliwia przesłanie poczty e-mail.

                            pobierz cennik

 


 Wizytówka CD może przykładowo zawierać:
  • stronę internetową – posiadaną przez Państwa na dowolnym serwerze lub wykonaną przez nas na zamówienie
  • prezentację multimedialną - specjalnie opracowany program komputerowy wiążący takie elementy jak film, dźwięk,  animacje, zdjęcia i informacje tekstowe
  • ofertę multimedialną – elektroniczny katalog produktów, prezentujący oferowane przez Państwa firmę towary i usługi
 
© Mediateka 2002-2008        www.mediateka.com.pl